Väsjöområdet

Området kring Väsjön i kommunens nordöstra del planeras att kraftigt ändra skepnad i framtiden. Här vill Sollentuna kommun utveckla en helt ny stadsdel med cirka 3000 bostäder. Vi i Naturskyddsföreningen som nära följt planeringen genom vår remisshantering av detaljplanerna är kritiska till att man inte tar tillräcklig hänsyn till naturen i och omkring området. Vi är oroliga för att man förstör viktiga funktioner i naturen och att allmänhetens tillgång till naturen försvåras genom exempelvis inskränkt strandskydd. På denna har vi samlat all info om Väsjöområdet.

Februari 2015:
Regeringen ger oss rätt…igen!

Återigen har Länsstyrelsen och kommunen fått bakläxa om upphävandet av strandskyddet vid Väsjön. Ärendet har varit hos regeringen tidigare – med samma resultat – att regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut om inskränkning av strandskyddet vid nordöstra Väsjön. Kommunen nöjde sig dock inte, utan ansökte på nytt om upphävande av strandskyddet. Under planering av bl.a. Väsjöområdets bebyggelse har vi i Naturskyddsföreningen försökt skydda gröna remsor från bebyggelse. Avsikten är att bevara allmänhetens tillgänglighet och att livet i naturen mår bättre om natursambanden mellan t.ex. Rösjöområdet och Törnskogen inte stängs av. Kommunen har inte tagit hänsyn till detta. Det är bakgrunden till att Naturskyddsföreningen i flera fall överklagat kommunens ingrepp i strandskyddet.

Naturskyddsföreningen hoppas att Väsjöplaneringen efter detta beslut kan spåra in ett förnuftigare synsätt i förhållande till de naturvärden som ännu finns kvar kring Väsjön.

Mer info kommer!

cropped-IMG_8364.jpg