Remisser och yttranden

Här finner du alla skrivelser som föreningen författat de senaste åren. Under Aktuella frågor hittar du alla skrivelser som rör dessa områden. Vill du ta del av äldre handlingar (och de ej finns under respektive temasida) är du välkommen att kontakta styrelsen.

OBS! Listan är ännu ej komplett.

2017

Yttrande kollektivtrafik
Yttrande över remiss från Stockholms läns landsting: Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018, 2017-03-17


2016

Rökeriet, Edsberg/Väsjön
Yttrande över detaljplan, 2016-07-01
Utvidgat strandskydd Fjäturen
Yttrande i överklagandeärende till Miljö- och energidepartementet, 2016-06-03


2015

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön
Yttrande över programsamråd, 2015-06-22
Kv. Hoppet och Tvärbana Norr Kistagrenen, Helenelund
Yttrande över detaljplan, 2015-06-18
Norrviken sjösportcenter
Yttrande över detaljplan, 2015-05-11
GC-väg utmed väg 262 mellan Danderyd och Rösjön
Yttrande över Trafikverkets förslag till vägplan, 2015-03-18
Utvidgat strandskydd Fjäturen
Komplettering av överklagan till Miljödepartementet, 2015-03-02


2014

Utvidgat strandskydd Fjäturen
Överklagande av Länsstyrelsens beslut till Miljödepartementet, 2014-12-09
Revision av utvidgat strandskydd
Yttrande över Länsstyrelsens revision, 2014-09-04
Strandskyddsdispens avseende fastigheten Södersätra 4:28
Överklagande av dispens till Länsstyrelsen, 2014-05-05


2013

Kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5
Överklagande av detaljplan till Länsstyrelsen, tillsammans med Förbundet Ekoparken, 2013-11-15
Väsjön Norra, dnr 2008 / 718
Yttrande över detaljplan, 2013-10-15
Södra Väsjöområdet och Edsbergs Sportfält
Yttrande över planprogram, 2013-06-19


2012

Törnskogen 3:6 m.fl Södra, dnr 2012 / 22 KS. 203
Yttrande ang. detaljplan, 2012-12-17