Strandskydd

Strandskydd har funnits i Sverige sedan 1940-talet och det generella strandskyddet som idag gäller över hela Sverige kom till 1975. Det innebär att man inte får bebygga stränderna och gäller längs alla vattendrag, såväl insjöar som havskust. Syftet är att skydda djur- och växtlivet längs stränderna och säkerställa allmänhetens tillgång för ex. friluftsliv och bad. Det generella strandskyddet gäller 100 m från strandlinjen, vid vissa vattendrag är det utökat till 300 m. Vill man bygga närmare än så måste man ansöka om dispens.

Men som situationen ser ut idag i Sollentuna och de flesta andra Stockholmskommuner så respekteras inte strandskyddet. I dag är stora delar av våra stränder i kommunen bebyggda och allemansrätten gäller inte där. Vi vill bevara de orörda strandremsor som än så länge finns kvar. För allas skull. Både för oss som vill promenera längs med vattnet och för de djur- och växtarter som mer eller mindre är beroende av strandzonen.