Groddjur i Sollentuna

Naturskyddsföreningens Sollentunakrets är intresserade av var det finns Habitat för grodor.

Vi i Naturskyddsföreningen att det finns väldigt lite dokumenterat om groddjuren i Sollentuna kommun. På Artportalen fanns det få rapporter inom kommungränsen.

Arter i Sollentuna

Det finns 5 arter av groddjur i Sollentuna

  • Större vattensalamander
  • Mindre vattensalamander
  • Vanlig groda
  • Åkergroda
  • Vanlig padda

Alla groddjur är fridlysta, med det menas att man inte får skada, döda eller samla in djur. När man hanterar groddjur måste man vara försiktig så att man inte skadar deras ömtåliga skinn, tar man upp ett groddjur bör man ha rena och fuktiga händer så man inte skadar djuret. Opudrade engångshandskar är också ett bra alternativ.

Naturskyddsföreningens hemsida finns artbeskrivningar för alla Sveriges groddjur. Det finns även en app (”Grodguiden”) man kan ladda ner på telefonen som hjälp med artbestämningen. Via den kan man också rapportera fynd direkt till Artportalen.

Det är lättast att se skillnad på åkergroda och vanlig groda under grodornas lek, då åkergrodans hanar får en blåaktig lekdräkt. Ett annat sätt att avgöra art under leken är när hanarna spelar, då åkergrodan och den vanliga grodan har olika spelläten. Eftersom det är svår att se skillnad på dessa arter andra tider på året brukar man klumpa ihop dem och kalla dem för brungrodor.

Paddorna känner man igen på att de har grövre skin som är vårtigt. Man ska vara försiktig när man hanterar paddor eftersom vårtorna producerar ett gift som kan vara irriterande för huden.

Salamandrar känner man igen på att de har en svans men till skillnad från ödlor har de inga ögonlock och inga klor på fötterna. De två arterna av salamandrar känner man igen dels på storleken, den större vattensalamandern är större och grövre än den mindre vattensalamandern. Färgen på den större vattensalamandern är mörkare och huden är knottrig, den mindre vattensalamandern har en ljusare färg och slätare hud.

Vanlig padda

Krav på habitat

För att kunna fortplanta sig behöver groddjur tillgång till lämpliga lekvatten. Dessa bör vara fiskfria, värmas upp tidigt på våren och tillräckligt djupa så att de inte torkar ut innan ynglen har genomgått metamorfos (utvecklats från yngel till landlevande stadie). Dessutom behöver de en säker plats att övervintra på. Och under sommaren behöver de en fuktig miljö där det finns gott om föda.

Padda som precis har kommit upp på land

 

 

 

 

 

 

 

Vad kan du göra

En damm på tomtmark ger ett habitat för groddjur. Dammen bör ha sol på sig redan tidigt på våren och ha växtlighet i närområdet i södersluttning i där groddjuren kan leva och övervintra.