Groddjur i Sollentuna

Sedan våren 2016 driver Naturskyddsföreningen i Sollentuna ett projekt för att kartlägga vilka lekvatten som används av kommunens groddjur. Projektet drivs ideellt av föreningen.

Under 2016 upptäckte vi i Naturskyddsföreningen att det finns väldigt lite dokumenterat om groddjuren i Sollentuna kommun. På Artportalen fanns det bara 6 rapporter inom kommungränsen så det bestämde vi oss för att göra något åt. Vi började med att försöka identifiera möjliga lekvatten i kommunen. Detta gjordes genom att studera kartor och några av platserna vi bedömde som lämpliga besöktes för att se om vi kunde observera några groddjur.

Under 2017 kommer inventeringen att fortsätta, dels genom att besöka lokaler vi inte hann med under 2016, och dels med återbesök på vissa lokaler.

Arter i Sollentuna

Det finns 5 arter av groddjur i Sollentuna

  • Större vattensalamander
  • Mindre vattensalamander
  • Vanlig groda
  • Åkergroda
  • Vanlig padda

Alla groddjur är fridlysta, med det menas att man inte får skada, döda eller samla in djur. När man hanterar groddjur måste man vara försiktig så att man inte skadar deras ömtåliga skinn, tar man upp ett groddjur bör man ha rena och fuktiga händer så man inte skadar djuret. Opudrade engångshandskar är också ett bra alternativ.

Naturskyddsföreningens hemsida finns artbeskrivningar för alla Sveriges groddjur. Det finns även en app (”Grodguiden”) man kan ladda ner på telefonen som hjälp med artbestämningen. Via den kan man också rapportera fynd direkt till Artportalen.

Det är lättast att se skillnad på åkergroda och vanlig groda under grodornas lek, då åkergrodans hanar får en blåaktig lekdräkt. Ett annat sätt att avgöra art under leken är när hanarna spelar, då åkergrodan och den vanliga grodan har olika spelläten. Eftersom det är svår att se skillnad på dessa arter andra tider på året brukar man klumpa ihop dem och kalla dem för brungrodor.

Paddorna känner man igen på att de har grövre skin som är vårtigt. Man ska vara försiktig när man hanterar paddor eftersom vårtorna producerar ett gift som kan vara irriterande för huden.

Salamandrar känner man igen på att de har en svans men till skillnad från ödlor har de inga ögonlock och inga klor på fötterna. De två arterna av salamandrar känner man igen dels på storleken, den större vattensalamandern är större och grövre än den mindre vattensalamandern. Färgen på den större vattensalamandern är mörkare och huden är knottrig, den mindre vattensalamandern har en ljusare färg och slätare hud.

Vanlig padda

Krav på habitat

För att kunna fortplanta sig behöver groddjur tillgång till lämpliga lekvatten. Dessa bör vara fiskfria, värmas upp tidigt på våren och tillräckligt djupa så att de inte torkar ut innan ynglen har genomgått metamorfos (utvecklats från yngel till landlevande stadie). Dessutom behöver de en säker plats att övervintra på. Och under sommaren behöver de en fuktig miljö där det finns gott om föda.

Padda som precis har kommit upp på land

Vi vill ha din hjälp

För att få fram en så heltäckande bild av var groddjuren förekommer behöver vi din hjälp. Det kan du göra genom att rapportera till oss var du sett eller brukar se groddjur. Du är också välkommen att följa med ut och leta grodor och paddor under våren. Beroende på hur varm våren är så varierar groddjurens lekperiod men det brukar vara från mitten av april.

Kontakta gärna Sara Lundkvist (saralundkvist85[at]hotmail.com) om du är intresserad av att hjälpa till. All information är välkommen!

Du kan såklart också rapportera fynd direkt till Artportalen.