Remisser

20230926 Samrådyttrande Kraftledning Mulltorp Kronåsen (1)

Efter utredningar under lång tid vill Svenska kraftnät göra en bräddad kreatledningsgata genom Järvafältets naturreservat.

Oxundasjön Överby kraftledning trafikverket samrådsyttrande 2023

Traversen 14-15 Samråd 2022

Södra Falkberget-samråd-230318

Kommunen har avtalat med markägarna till de delvis bebyggda sommarstugetomterna på bergkanten ned mot sjön, att om de för bygga 7 villor i anslutning till det redan tätbebyggda området, så för kommunen ta över resten av berget, där de högsta ekologiska och rekreativa värdena finns.