Om oss

Naturskyddsföreningen i Sollentuna är en lokalkrets inom Naturskyddsföreningen.

Verksamheten är väldigt varierande. Yttranden, remissvar och överklaganden i olika detaljplanefrågor tar upp en stor del av styrelsens arbete eftersom kommunen expanderar så pass mycket. Exploateringar av natur planeras på olika platser i kommunen, planer som kanske inte alltid är så genomtänkta ur ett miljöperspektiv. Väsjöområdet och Silverdal är två välkända exempel där föreningen just nu kämpar för att påverkan på naturen ska bli så liten som möjligt.  Vi vill väcka opinion i naturvårdsfrågor genom bl.a. insändare och debattartiklar i tidningar. De praktiska insatserna märks också av ute i naturen. Föreningsmedlemmar har under årens lopp lagt ner mycket energi på t.ex. slåtter och annan skötsel av Vaxmora äng, stigröjning och reparationer av broar och spänger i Törnskogen för att fler ska kunna ta del av denna fantastiska natur. Föreningen har också tagit fram flera häften om naturen i Törnskogen och gjort i ordning och underhållit stigar med olika teman som man kan följa med hjälp av häftena. Vi har beställt och finansierat tillverkning och uppsättning av hundratals fågelholkar i Rösjöskogen och Törnskogen. Återställning av skogsvåtmarker är en annan viktig insats. På Järvafältet driver vi tillsammans med några andra föreningar Naturcaféet som är en annan stor del av verksamheten.

Vi hoppas att fler och fler vill engagera sig i föreningen. Alla insatser, stora som små är välkomna. Kanske har just du någon miljöfråga du brinner för och vill arbeta med, eller vill att vi ska ta tag i. Kontakta gärna oss. Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma!

Styrelsen och övriga funktionärer
Medlemskap och samarbeten