Medlemskap och samarbeten

Som en del av Naturskyddsföreningen Sverige har vi ett gott samarbete med övriga delar av organisationen. Vi har naturligtvis god kontakt med lokalkretsarna i våra grannkommuner men också med riksföreningen och länsförbundet i Stockholm.

Naturskyddsföreningen i Sollentuna är även medlemmar i följande föreningar:

Logotyp Förbundet Ekoparken

Förbundet Ekoparken
Är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar som arbetar för att bevara, vårda och utveckla nationalstadsparken Ekoparken.
Hemsida

Älvräddarna

Logotyp älvräddarna

Föreningen Älvräddarna arbetar med att värna våra strömmande vattendrag. Det handlar bland annat om att miljöanpassa befintlig vattenkraft med t.ex. fiskvägar och stoppa nyutbyggnad av vattenkraftsverk.
Hemsida

Svenska Rovdjursföreningen

Logotyp Rovdjursföreningen

Arbetar för rovdjuren ska kunna leva i livskraftiga stammar i den svenska naturen. Man vill att förståelsen för rovdjuren ska öka och underlätta för människor och rovdjur att leva sida vid sida.
Hemsida

 

Föreningens sekreterare är med i styrelsen för Förbundet för Ekoparken.