Medlemskap och samarbeten

Som en del av Naturskyddsföreningen Sverige har vi ett gott samarbete med övriga delar av organisationen. Vi har naturligtvis god kontakt med lokalkretsarna i våra grannkommuner men också med riksföreningen och länsförbundet i Stockholm.

 

Logotyp Förbundet Ekoparken

Förbundet Ekoparken
Är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar som arbetar för att bevara, vårda och utveckla nationalstadsparken Ekoparken. Sollentunakretsen ingår i förbundet.
Hemsida

Rösjökilen

Kommunerna runt Rösjökilen har ett samarbete. Vår krets är med i referensgruppen