Styrelsen och övriga funktionärer

Styrelse:

Theo Grape – Kassör

Lars Olson – Vice Ordförande

Lennart Nylund – Ledamot

Irene Stafverfeldt – Ledamot

Anna Carin Nyberg – Ordförande

Kjell Jonasson – Suppleant

Helena Naeselius – Suppleant

 

Valberedning:

Oscar Johansson

Revisorer:

Olle Johansson, revisor

Agneta Grimme, revisorsuppleant

 

Övriga funktionärer:

Margareta Henkel – Ansvarig för Naturkaféet

Monica Sjölund

Helena Josephson

Ragnhild Dominique