Styrelsen och övriga funktionärer

Styrelse:

Theo Grape – Kassör

Håkan Granlund – Vice Ordförande

Lennart Nylund – Ledamot

Irene Stafverfeldt – Ledamot

Anna Carin Nyberg – Ledamot

Lars Olsson – Ledamot

Rolf Lindh – Suppleant

 

Valberedning:

Herbert Henkel

Linna Fredström

Revisorer:

Olle Johansson, revisor

Agneta Grimme, revisorsuppleant

 

Övriga funktionärer:

Oscar Johansson – Biolog

Margareta Henkel – Ansvarig för Naturkaféet