Styrelsen och övriga funktionärer

 • Johan Deander, ordförande
 • Monika Sjölund, vice ordförande
 • Torbjörn Schmidt, kassör
 • Eric Wallin, sekreterare
 • Gyda Refslund, ledamot
 • Frida Orveland, ledamot
 • Iréne Stafverfeldt, suppleant
 • Kristina Feldhusen, suppleant
 • Lennart Nylund, suppleant
 • Henrik Nordgren, suppleant

Valberedning:

 • Herbert Henkel

Revisorer:

 • Lars Demelid, revisor
 • Agneta Grimme, revisorsuppleant

 

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen.
Våran e-postadress är: naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com

Skicka e-post