Styrelsen och övriga funktionärer

 • Johan Deander, ordförande + webbansvarig
 • Sara Lundkvist, vice ordförande
 • Torbjörn Schmidt, kassör
 • Eric Wallin, sekreterare
 • Elsa Einarsson, ledamot
 • Monika Sjölund, ledamot
 • Iréne Stafverfeldt, suppleant
 • Fredrik Jerneke, suppleant
 • Kristina Feldhusen, suppleant
 • Lennart Nylund, suppleant

Valberedning:

 • Herbert Henkel

Revisorer:

 • Torgny Edsfeldt, revisor
 • Sture Pettersson, revisorsuppleant

 

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen.
Våran e-postadress är: naturskyddsforeningsollentuna@gmail.com

Skicka e-post