Järvafältet

Järvafältet breder ut sig över flera kommuner och består av flera olika naturreservat.  Det ingår den Gröna kilen benämnd Järvakilen. Totalt är 2500 hektar naturreservat.  Den del som ligger i Sollentuna kommun är 1200 hektar stor och naturreservatet kallas Östra Järvafältet. En stor del av Järvafältet består av ett småskaligt odlingslandskap med ett levande jordbruk men här finns även sjöar och våtmarker samt både löv- och barrskogar. Inom naturreservatet finns flera fornlämningar.

På Järvafältet hittar du också vårt Naturkafé vid Väsby Gård.

 

Highland cattle

Highland cattle