Rösjöskogen

Rösjöskogens naturreservat är ca 188 hektar stort. Naturen består mestadels av skogsmark, både granskog, tallskog och sumpskogar, men även öppna betesmarker vid Södersätra i norra delen av reservatet. Området ingår i Rösjökilen.

Området är ett uppskattat friluftsområde med bland annat badplats, camping och motionsspår. Genom Rösjöskogen passerar du även om du vandrar på Roslagsleden.

Kolartorp

Kolartorp

Du kan läsa mer om Rösjöskogen på kommunens hemsida och på länsstyrelsens hemsida.