Tegelhagen

Det största sammanhängande naturområdet i södra Sollentuna ligger vid Tegelhagen och Silverdal. Man kan följa Edsvikens fina strandmiljöer tack vare en strandpromenad som tar en in i Nationalstadsparken om man fortsätter söderut. I övrigt består området av skogsmarker växlat med öppnare ytor. Naturen är kulturpåverkad. Området ingår i Järvakilen, en av Stockholms gröna kilar. Över Edsvikens vatten har området även kontakt med naturen i Rösjökilen och utgör därför en mycket viktig förbindelse mellan dessa gröna kilar.

Vi i Naturskyddsföreningen gläder oss mycket åt att Sollentuna kommun 2014 beslöt att inrätta ett naturreservat i Tegelhagen. Detta har föreningen kämpat för i flera år.

 

 

Tegelhagen