Tegelhagen

Det största sammanhängande naturområdet i södra Sollentuna ligger vid Tegelhagen och Silverdal. Man kan följa Edsvikens fina strandmiljöer tack vare en strandpromenad som tar en in i Nationalstadsparken om man fortsätter söderut. I övrigt består området av skogsmarker växlat med öppnare ytor. Naturen är kulturpåverkad. Området ingår i Järvakilen, en av Stockholms gröna kilar. Över Edsvikens vatten har området även kontakt med naturen i Rösjökilen och utgör därför en mycket viktig förbindelse mellan dessa gröna kilar.

Vi i Naturskyddsföreningen gläder oss mycket åt att Sollentuna kommun 2014 beslöt att inrätta ett naturreservat i Tegelhagen. Detta har föreningen kämpat för i flera år.

Boken om Tegelhagsskogen – naturreservat i södra Sollentuna

En helt nyutgiven bok (våren 2016) skriven av Herbert Henkel. Ett måste för dig som bor kring Tegelhagen eller bara är intresserad av detta fina naturområde.

Natur- och kulturvandring i Tegelhagsskogen

Ett guidehäfte att ta med sig ut i naturen. Häftet är utformat som en vandring på befintliga stigar och gångvägar (ca 3 km). En ny fin karta och flertal färgbilder illustrerar de landskapsförändringar, naturförhållanden och kulturlämningar som beskrivs i häftet.

Boken och häftet kan du beställa här på hemsidan.

Tegelhagen

 

Läs mer om Tegelhagens naturreservat på kommunens hemsida och på länsstyrelsens hemsida.