Välkomna!

Välkomna till webbsidan för Naturskyddsföreningen Sollentuna!

Försämra inte pendeltågstrafiken och förbättra busstrafiken!

Yttrande kollektivtrafik

Naturskyddsföreningen har sänt detta yttrande om framtida kollektivtrafik till Landstinget och kommunen samt kortare versioner till insändare i de lokala tidningarna. För information kontakta Kriss.feldhusen@telia.com

 

Kommande aktiviteter:

Fågelvandring på Järvafältet
Söndag 23/4 kl. 09:00

Följ med på en fågelvandring tillsammans med Naturskyddsföreningen och Järvafältets Ornitologiska Klubb. Passar alla, oavsett fågelkunskaper eller nivå på intresse! Bengt Sundberg leder vandringen och har som målsättning att försöka leta upp de fåglar som är aktuella för årstiden. Efter promenaden som tar ca två timmar rekommenderar vi en smörgås med kaffe eller te på Naturkaféet vid Väsby gård.

Samling 09:00 vid Naturskolan, Väsby gård

Natur- och kulturvandring i södra Rösjökilen, De gröna kilarnas dag
Söndag 14/5 kl. 10:00- ca 14:00

Herbert Henkel guidar bland fornlämningar, gamla gränsrösen, ängar och vattendrag i södra Rösjökilen. Vi får också tillfälle att se hur naturen utvecklats kring den nya nedgrävda kraftledningen. Vi går ca 7 km. Medtag matsäck och kläder efter väder.

Aktiviteten är ett samarrangemang med Danderyds- och Täbykretsen.

Samling 10:00 vid busshållplats Sätra prästgård (linje 607). Vandringen slutar vid hållplats Smedstorp där man kan ta buss 527 mot Sollentuna. Det är möjligt att bara gå halva sträckan och ta buss från Rösjön.

Kontakt: Herbert Henkel (08-754 18 19)

TIPS! Under De gröna kilarnas dag finns det också möjlighet att fika vid Vaxmora torp i Törnskogen. Försäljning av kaffe, te och bullar. Ta gärna med egen mugg eller kåsa (så slipper vi papper och plast). Välkomna önskar Vaxmora torps stödförening.

 

 

Nu finns årets vår- och sommarprogram färdigt!