Falkberget

Naturskyddsföreningen ser Falkberget som ett naturområde värt att bevara och det framfördes  i det remissvar som styrelsen skrev i mars. Bebyggelse på Falkberget har varit en mycket lång historia där de spridda fritidshusen fått förfalla. Vi påpekade att kommunen måste göra ansträngningar för att förvärva hela området. Enligt den nu tagna detaljplanen får fastighetsägaren inte […]

Läs mer

Järvaskogen naggas i kanten?

Svenska kraftnät vill bygga en ny kraftledning förbi Sollentuna mellan Viby och Järvafältet. Man vill bredda kraftledningsgatan för att få plats. Vi menar att den bör grävas ned. Som andra alternativ bör den nya ledningen med stor kapacitet ersätta där liggande ledningar med för liten kapacitet. Svenska kraftnät vill alltså använda en teknik som ger […]

Läs mer

Strandnära bebyggelse norr om Jästbolaget

    Det pågår ett planarbete för att möjliggöra bostadsbebyggelse norr om Jästbolaget mellan motorvägen och Norrvikens strand. Kretsen menar att denna natur har för högst värde om man bevarar den strandnära värdefulla miljön, och att lokalisera nya bostäder. om man vill bygga sådana, runt Rotebro station. Med därmed ökad befolkning ökar ytterligare värdet av […]

Läs mer