Öster om Rösjön: ökad strandnära bebyggelse?

Öster om Rösjön finns sedan gammalt några sommarstugor. Kommunen har gett dispens från strandskyddet för att ersätta en sommarstuga med ett mycket större hus. Vi kommer att agera mot detta. Området har utökat strandskydd till 300 meter på grund av höga naturvärden, och att området ekologiskt sammanbinder Rinkebyskogen med naturen norrut öster om Fjäturen. Man […]

Läs mer

Falkberget

Mark och Miljödomstolen har avslagit de överklaganden som har gjorts. I mycket kort sammandrag, så menar domstolen att kommunen har rätten att planlägga, och att det inte finns något fel  eller någon lag som åsidosätts.

Läs mer

Järvaskogen naggas i kanten?

Svenska kraftnät vill bygga en ny kraftledning förbi Sollentuna mellan Viby och Järvafältet. Man vill bredda kraftledningsgatan för att få plats. Vi menar att den bör grävas ned. Som andra alternativ bör den nya ledningen med stor kapacitet ersätta där liggande ledningar med för liten kapacitet. Svenska kraftnät vill alltså använda en teknik som ger […]

Läs mer

Strandnära bebyggelse norr om Jästbolaget

    Det pågår ett planarbete för att möjliggöra bostadsbebyggelse norr om Jästbolaget mellan motorvägen och Norrvikens strand. Kretsen menar att denna natur har för högst värde om man bevarar den strandnära värdefulla miljön, och att lokalisera nya bostäder. om man vill bygga sådana, runt Rotebro station. Med därmed ökad befolkning ökar ytterligare värdet av […]

Läs mer