Hej!

Nytt programblad

Böcker och skrifter

Vi kan erbjuda flera böcker och häften, skrivna av duktiga och erfarna medlemmar. Se meny Böcker & Skrifter.


Bebyggelse inom strandskyddad natur vid Kastellgården

Kommunen har i samband med planerna för exploateringen vid Väsjön arbetat för att det ska byggas inom strandskyddad natur vid Kastellgården. Strandnaturen skulle ersättas av en ny större tillfartsväg till det gamla sommarstugeområdet med bebyggelse på båda sidor av vägen nästan ända ned till vattnet.

Naturskyddsföreningen Sollentuna har överklagat strandskyddsdispensen flera gånger. Regeringen avslog dispensen 2013 och 2015. Kommunen har valt att inte anpassa planen i enlighet med att man enligt lag, fastslagen av domslut, inte får ersätta denna natur med exploatering enligt kommunens beslutade detaljplan.

De senaste åren har ny dispens sökts, vilket föreningen än en gång har överklagat i två steg.  Trots att kommunens förvaltning förklarat att en dispens saknar lagstöd, har Miljö- och Byggnadsnämnden som första instans, gett dispens i stora delar, i strid mot lag, domar och tjänsteutlåtande.

Mark- och Miljödomstolen har godkänt att två hus som till liten del sticker in i strandskyddsområdet får byggas, men att tomt inte får utföras utanför själva husen där de sticker in i strandskyddsområdet. I övrigt har det blivit avslag för alla delar som medger exploatering.

Domen har vunnit laga kraft då Mark och Miljööverdomstolen nekat prövningstillstånd.

När det gäller strandskyddsdispenser så har man rätt att ansöka om detta hur många gånger som helst.  De hus och vägar som finns sen gammalt får vara kvar inom strandskyddsområden.

Detta är en förenklad version av ärendet.

Nedan är av MMD godkänd dispens markerad med rött.

 

 

 

 

 

 

Du kan följa oss på Facebook och är du medlem får du programbladet ”På gång i din krets” hemskickat till dig två gånger per år.

Har Du frågor eller vill engagera dig i frågor som rör din lokala natur och miljö så är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen via e-post till sollentuna@naturskyddsforeningen.se