Välkomna!

Välkomna till webbsidan för Naturskyddsföreningen Sollentuna!

Kommande aktiviteter:

Studiebesök Väsjöprojektet
Lördag 1/10 kl. 10:00-13:00

Väsjöprojektet har fått fart. Vi får en inblick i dagsläget, från verksamhetsområdet i norr till Väsjöns stränder. Planerna kring Väsjön har varit en av de viktigaste frågorna för föreningens styrelse de senaste åren och nu kan vi börja se hur det ser ut i verkligheten. Medverkar gör representanter från projektet/kommunen.

Vi kommer att promenera i lätt terräng, ta med kläder efter väder. Anmäl dig gärna i förväg till Torbjörn Schmidt, 073-526 69 45 eller via e-post.

Samling vid busshållplatsen Flintlåsvägen kl. 10:00. Hållplatsen trafikeras av linje 607.

 

Fågelvandring på Järvafältet
Söndag 30/10 kl. 09:00

Följ med på en fågelvandring tillsammans med Naturskyddsföreningen och Järvafältets Ornitologiska Klubb. Passar alla, oavsett fågelkunskaper eller nivå på intresse! Bengt Sundberg leder vandringen och har som målsättning att försöka leta upp de fåglar som är aktuella för årstiden. Efter promenaden som tar ca två timmar rekommenderar vi en smörgås med kaffe eller te på Naturkaféet vid Väsby gård.

Samling 09:00 vid Naturskolan, Väsby gård

 

Nu finns årets höst- och vinterprogram färdigt!